Logopedie - Stottertherapie

LOGOPEDIE - STOTTERTHERAPIE

Laura Leemans

 

Logopediste, stottertherapeut

 

Op afspraak

 

Dinsdag, woensdag en zaterdag

 

logo.laura@dekubusmerchtem.be

 

+32 480 64 69 19


Belmomenten: dinsdag, woensdag, donderdag & zaterdag

Marijke Meskens

 

Logopediste

 

Op afspraak

 

Vanaf oktober 2024 aanwezig op vrijdag

 

marijke@dekubusmerchtem.be

 

+32DOELGROEP

 

In de praktijk kunnen zowel kinderen als (jong)volwassenen tot 18 jaar terecht voor logopedisch onderzoek, advies en behandeling.

 

 

DOELSTELLING

 

U kan bij ons terecht voor diagnostiek en behandeling van volgende moeilijkheden/stoornissen:

 

  • Spraakstoornissen (articulatiemoeilijkheden)
  • Taalstoornissen
  • Leerstoornissen
  • Neurogene spraak- en taalstoornissen
  • Stottertherapie

 

 

WERKWIJZE

 

Aanmelding:

 

U kan zich telefonisch of per mail aanmelden voor een logopedisch intakegesprek/onderzoek.

 

Alvorens het logopedisch intakegesprek/onderzoek kan plaatsvinden, dient u te beschikken over een voorschrift voor een logopedisch bilan (dit kan opgesteld worden door een huisarts of geneesheer-specialist o.a. pediater, N.K.O.-arts).

 

 

Intakegesprek/onderzoek:

 

Tijdens dit gesprek maken we kennis en brengen we de moeilijkheden in kaart aan de hand van enkele testjes. Breng hiervoor alle informatie (eventuele verslagen, rapporten, ...) die u ter beschikking heeft mee. We bespreken eveneens de administratieve kant van een logopedische behandeling (mogelijkheden tot terugbetaling (gehoortest), facturatie, verslaggeving, samenwerking met scholen en dergelijke). Daarnaast worden ook de testresultaten reeds besproken. Nadien wordt een logopedisch verslag opgemaakt.

 

Logopedische behandeling:

 

Wanneer na het intakegesprek beslist wordt om een logopedische therapie op te starten, dient er opnieuw een voorschrift opgemaakt te worden voor een logopedische behandeling (dit moet opgesteld worden door een geneesheer-specialist o.a. pediater, N.K.O.-arts).

 

Een therapiesessie duurt, afhankelijk van de leeftijd en de moeilijkheden, 30 of 60 minuten. Meestal starten we met een frequentie van 1- of 2 maal/week 30 minuten of 1 maal/week 60 minuten.

 

Na elke therapiesessie wordt kort besproken wat werd ingeoefend. Indien u een uitgebreider gesprek wenst, kan dit uiteraard steeds, we maken hiervoor dan samen een afspraak. Indien gewenst, is er ook overleg mogelijk met andere instanties (school, CLB, ...).

 

Bij verlenging of afronding van de logopedische therapie vindt er meestal een nieuwe testing plaats, dit om de evolutie in kaart te brengen.

 

De therapieën gaan door in de praktijk en/of op school (bij de kleuters en lagere schoolkinderen, indien er toestemming is van school). Bij ouderen kan er eventueel ook therapie aan huis gegeven worden.

 

 

TARIEVEN

 

Onze logopedisten zijn geconventioneerd

 

 

OPMERKINGEN

 

WIGW: weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen.

 

In sommige gevallen is er geen tegemoetkoming mogelijk binnen de verplichte verzekering, vaak komt de aanvullende verzekering dan wel gedeeltelijk tegemoet in de kosten. Deze tegemoetkomingen zijn afhankelijk van de mutualiteit, voor meer informatie neemt u best contact op met uw mutualiteit.

 

Indien een therapiesessie niet kan doorgaan, moet dit minstens 24 uur op voorhand verwittigd worden. Zo niet, bestaat de mogelijkheid dat de sessie wordt aangerekend.