Orthopedagogie

ORTHOPEDAGOGIE

Elisa Junius

 

Orthopedagoge

 

Op afspraak

 

maandag en vrijdag

 

elisa@dekubusmerchtem.be

 

+32 493 92 60 23

Sarah Marrocco

 

Klinisch orthopedagoge

 

Op afspraak vanaf september 2023

 

maandag en dinsdag


sarah@dekubusmerchtem.be

 

+32 470 89 70 12


Sarah is tweetalig en kan hierdoor ook Franstalige begeleidingen opnemen.
DOELGROEP

 

Wij richten ons op kinderen en jongeren tot en met 18 jaar die moeilijkheden ondervinden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en zich als gevolg hiervan niet goed in hun vel voelen. Daarnaast ondersteunen wij ook (pleeg)ouders en gezinnen in de moeilijkheden waar zij op botsen in relatie met hun kind.

De schoolpsychologe richt zich meer op psychologische problemen die samenhangen met de schoolse context.


De orthopedagoge legt in de begeleiding het accent op het vergroten van vaardigheden. De ouders worden als partner en ervaringsdeskundige betrokken om samen te zoeken naar afstemming tussen wat het kind of de jongere nodig heeft en de aanpak van de omgeving (gezin, school, vrije tijd,…). 

 

DOELSTELLING

 

Er wordt steeds meer verwacht van kinderen en jongeren. Onze snel evoluerende individualistische en prestatiegerichte maatschappij legt veel druk op hen. Dit maakt dat steeds meer kinderen en jongeren vaker de weg kwijt zijn of vastlopen in donkere en uitzichtloze straatjes. Vanuit een wetenschappelijk onderbouwd kader exploreren wij samen met de kinderen en jongeren hoe zij opnieuw een pad kunnen bewandelen waarop ze zich gelukkiger en veiliger voelen.

De schoolpsychologe richt zich op het ondersteunen en bevorderen van de psychologische ontwikkeling, het leren en de onderwijsloopbaan van kinderen en jongeren. Samen met het kind, de ouders en het schoolteam brengt ze de specifieke onderwijsbehoeften (op cognitief, sociaal en emotioneel vlak) van het kind in kaart en stelt ze een haalbaar handelingsplan op.

 

 

WERKWIJZE

 

Aanmelding

 

Mogelijk via telefoon of e-mail (zie contactgegevens).

 

Intakegesprek

 

Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag verkend en wordt ingegaan op jullie verwachtingen en wensen. Naast het bespreken van de zorgen en mogelijkheden, gaan we eveneens in op de sterktes van het kind/de jongere en van het gezin. Ook wordt de eventuele hulpverleningsgeschiedenis geëxploreerd en worden de  verschillende ontwikkelingsdomeinen verkend.


Begeleiding

 

In samenspraak met de ouders wordt een begeleidingsplan opgesteld. Een begeleidingssessie duurt steeds een uur. Bij jonge kinderen of kinderen met een concentratiestoornis, kan dit herleid worden naar 45 min. Er is de mogelijkheid tot individuele begeleiding voor kind of jongere en ouderbegeleiding. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de klachten en verloopt steeds in samenspraak met de ouders.

 

Elisa en Sarah kunnen hulp en begeleiding bieden bij:

 

 • Gedrags-en emotionele problemen:
  • Faalangst
  • Emotieregulatie (alle gevoelens mogen, maar niet elk gedrag is ok)
  • Agressieregulatie

  • Sociale vaardigheden: voor zichzelf opkomen, vrienden maken, conflicten oplossen,…
  • Omgaan met hoogsensitiviteit
  • Vergroten van welbevinden en zelfvertrouwen (nadruk op talentgericht werken)
  • Relaxatie
  • Piekeren
  • Perfectionisme
 • Opvoedingsvragen
 • Studiemethode, organisatie en planning, studiekeuze
 • Verwerking echtscheiding (Sarah Marrocco)


  Opleiding en diploma:

    

   Elisa Junius:

   • Master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek, KULeuven (2011)
   • Specifieke Lerarenopleiding Gedragswetenschappen, KULeuven (2012)
   • HSP Coach opleiding, Centrum Open Mind
   • Gevorderde Kinderyoga Opleiding, El Sole
   • Permanente bijscholing rond gedrags-en emotionele problemen, talentgericht werken, leren en studeren, ...


   Visumnummer: 286593


   Sarah Marrocco:


   • Bachelor in de orthopedagogie, Odisee (2019)
   • Master in de pedagogische wetenschappen, Ku Leuven afstudeerrichting orthopedagogiek (2023)
   • Getuigschrift Life Space Crisisintervention (2023)


   Visumnummer: 399662

   ANNULEREN VAN EEN AFSPRAAK

    

   Gelieve minstens 24u op voorhand ons telefonisch of per e-mail te verwittigen wanneer u een afspraak niet kan nakomen.

   Indien u ons niet tijdig verwittigt, behouden we ons het recht de consultatie aan te rekenen.

   Iedere cliënt krijgt bij aanvang een joker, wat betekent dat eenmalig een afspraak geannuleerd kan worden zonder dit in rekening gebracht wordt.