Ergotherapie

ERGOTHERAPIE

Elisa De Vos

 

Ergotherapeut


Op afspraak

 

ergo.elisa@dekubusmerchtem.be


+32 493 30 61 24DOELGROEP


Kinderen en jongvolwassenen tot 18 jaar die door ziekte, trauma, vertraagde ontwikkeling, handicap,... handelingen in het dagelijkse leven niet meer naar behoren of wens kunnen uitvoeren.


  Kijken naar het functionele:

  • ADL
  • Schrijven
  • Sensorische integratie (informatieverwerking)
  • Tweehandig werken
  • Fijnmotorisch werken
  • Oog-handcoordinatie


  DOELSTELLING


  Ergotherapie omvat het zo optimaal mogelijk functioneren bij doelgerichte handelingen uit het dagelijks leven. Het doel is om de zelfstandigheid te vergroten, behouden en verbeteren met als gevolg de levenskwaliteit te stimuleren. Dit zowel in de thuisomgeving, schoolomgeving en de leefwereld van het kind. Er wordt rekening gehouden met persoonlijke en omgevingsfactoren die een invloed uitoefenen op het dagelijks handelen, participatie en welzijn van het kind (het omvat alle dagdagelijkse activiteiten in het leven van het kind).  WERKWIJZE


  Aanmelding gebeurt telefonisch of via e-mail. 


  Na aanmelding wordt de hulpvraag verduidelijkt en een ergotherapeutisch onderzoek (PEDI of AMPS, SOS-2-VL, WRITIC) uitgevoerd. Op basis hiervan worden daarna doelen voor de therapie opgesteld, hier gaan we samen mee aan de slag.


  De ergotherapeut kan het kind helpen bij:

  • het verbeteren van de fijne motoriek, spierkracht, coördinatie
  • het verbeteren van concrete vaardigheden zoals tekenen, knippen, knutselen, kleuren, schrijven
  • het vergroten van de zelfstandigheid zoals het aankleden, veters strikken, zelfstandig eten, tanden poetsen, haren kammen, knopen vastmaken
  • het planmatig uitvoeren van vaardigheden, optimaliseren van de aandacht en concentratie, het zelfstandig werken, het automatiseren van vaardigheden en het plannen en organiseren van activiteiten
  • stimuleren van de spelontwikkeling


  Door middel van spel- en ontwikkelingsmateriaal tracht de ergotherapeut op een leuke en leerzame manier aan de doelen te werken zodat het kind zich verder kan ontplooien. De motivatie en interesse van het kind wordt in rekening gebracht om de ontplooiingskansen zo optimaal mogelijk te benutten.


  Als ergotherapeut ga ik op zoek naar de motivatie en interesse van jouw kind. We brengen in kaart wat de kwaliteiten en moeilijkheden zijn. Van hieruit kan er gewerkt worden aan het stimuleren en verbeteren van de ontwikkeling van het kind, dit op zowel motorisch, cognitief en sociaal vlak. Zo kunnen de ontplooiingskansen zo optimaal mogelijk benut worden.


  De behandeling bestaat uit:

  • Beeldvorming aan de hand van een telefonisch gesprek
  • Kennismaking en intakegesprek: wat is het probleem? Wanneer doet dit zich voor? Mogelijkheden en moeilijkheden? Hulpvraag?
  • Ergotherapeutisch onderzoek: eventueel assessment dat wordt afgenomen
  • Observaties en doelstellingen formuleren
  • Handelingsplan uitvoeren aan de hand van therapie
  • Evaluatie


  Voor verdere vragen omtrent het verloop of een specifieke vraag, contacteer me gerust via mail of telefoon.  Na elke sessie wordt kort besproken wat ingeoefend werd en waar we nog verder aan werken.
  TARIEVEN (klik)


  TERUGBETALING


  U kan een terugbetaling ontvangen:

  -Wanneer u een programma gevolgd heeft bij een gespecialiseerd centrum.

  -Wanneer u een voorschrift heeft van een revalidatiearts.

  -Afhankelijk van jouw ziekenfonds kan je een terugbetaling ontvangen.