Audiologie

AUDIOLOGIE

Kathleen Van Sande

 

Audiologe

 

Op afspraak

 

maandag

 

kathleen@dekubusmerchtem.be

 

+32 474 77 20 04Belmomenten:

DOELGROEP

 

Kinderen en jongvolwassenen met gehoor- en concentratieproblematieken kunnen in de praktijk terecht voor audiologische onderzoeken, advies en behandeling op maat.

Om hoorzorg voor iedereen toegankelijk te maken zijn de materialen erop voorzien om consultaties op verplaatsing uit te voeren.

 

 

DOELSTELLING

 

De aanpak is aangepast aan de specifieke situatie, noden en wensen van het kind, want ieder oor is uniek. Een goede en open communicatie staat centraal in een geslaagde behandeling.


Je kan bij ons terecht voor:


- gehoorscreening (kinderaudiometrie)

- behandelplan met hoortoestellen

- bijregeling en onderhoud van hoortoestellen

- hoorhulpmiddelen (microfoons, …)

- zwemdopjes en gehoorbescherming op maat

- oorkappen

- tinnitusanalyse en behandeling

 

Wat bieden we nog aan


We bieden ook huis- of klasbezoeken aan bij luister- of concentratieproblematieken om een goede inschatting van de luistersituatie te maken.

 

WERKWIJZE

 

Aanmelding:

 

U kan telefonisch, per mail of online aanmelden voor een afspraak.

 

 

Intakegesprek:


Tijdens de eerste kennismaking brengt u alle informatie mee in verband met voorgeschiedenis. Indien u al over een voorschrift van de NKO-arts (voor hoortoestellen) beschikt, neemt u dit ook mee naar de afspraak.


Afhankelijk van de problematiek worden testjes uitgevoerd waarvan de resultaten worden uitgelegd.  


Verder verloop


Afhankelijk van de problematiek wordt samen met het kind en de ouders een behandeltraject besproken.


 

TARIEVEN

 

Onze audiologe is geconventioneerd


Kinderen tot 18 jaar hebben om de drie jaar recht op tegemoetkoming bij aankoop van hoortoestellen.