Psychomotoriek & motorische testing

PSYCHOMOTORISCHE KINESITHERAPIE

Judith Vrydag

 

Kinesitherapeut

Motorische testing

Ademhalingskinesitherapeut


Op afspraak

 

judith@dekubusmerchtem.be

 

+32 477 16 86 16

Arne Michiels

 

Pediatrisch kinesitherapeut

Neurologische revalidatie

Psychomotoriek


Op afspraak

 

arne@dekubusmerchtem.be

 

+32 486 98 44 60

DOELGROEP


Zowel kinderen als jongvolwassenen tot 18 jaar kunnen in de praktijk terecht voor psychomotorische therapie:


  • Grove motoriek
  • Visuele en ruimtelijke vaardigheden
  • Lateralisatie
  • Lichaamsschema
  • Plagiocephalie - congenitale torticollis
  • Opsporen ontwikkelingsstoornissen - motorische testings: motorische, visuo-motorische en schrijfproblematiek in kader van ADHD, DCD, autisme...DOELSTELLING


Psychomotoriek omvat het denken en het doen van allerlei handelingen en bewegingen. Centraal staan drie aspecten: cognitie (het verwerken van informatie), motoriek (het functioneren van het bewegingsapparaat) en emotie. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en staan bovendien in relatie tot de psychosociale context van het kind. Problemen van de motoriek kunnen dus bijgevolg ook een invloed geven op alle andere aspecten. 


Door middel van beweging en het oefenen van vaardigheden wordt getracht elk van deze aspecten verder te beïnvloeden en verder te ontwikkelen. Binnen de therapie zal voornamelijk bewegen en motoriek als aangrijpingspunt gebruikt worden om zo ook andere aspecten verder te ontplooien. WERKWIJZE


Aanmelding gebeurt telefonisch of via e-mail. U dient te beschikken over een voorschrift voor kinesitherapie. 


Na aanmelding wordt de hulpvraag verduidelijkt en een kinesitherapeutisch onderzoek uitgevoerd. Op basis hiervan worden daarna doelen voor de therapie opgesteld, hier gaan we samen mee aan de slag. 


De behandeling bestaat uit het aanleren en inoefenen van vaardigheden en motorische taken. Dit doen we steeds op een uitdagende en speelse manier. 


Na elke sessie wordt kort besproken wat ingeoefend werd en waar we nog verder aan werken. TARIEVEN (klik)

 

Tarieven per 1 februari 2024


 • Eerste behandeling 30 minuten: € 34 + €7 (dossierkost)
 • Kabinetsbehandeling 30 minuten: € 34


TABEL HONORARIA EN TERUGBETALINGEN AXXON

Niet-geconventioneerd