Psychotherapie

Caro De Groef

 

Psychologe

 

Op afspraak

 

van maandag tot zaterdag

 

caro@dekubusmerchtem.be

 

+32 468 01 62 22

Kato De Plecker

 

Psychologe

 

Op afspraak

 

van maandag tot zaterdag


kato@dekubusmerchtem.be

 

+32 470 10 97 20


Loth Moens

 

Schoolpsychologe

 

Op afspraak

 

maandag en woensdag


loth@dekubusmerchtem.be

 

+32 468 01 63 23

PSYCHOLOGIE

DOELGROEP

 

Wij richten ons op kinderen en jongeren tot en met 18 jaar die moeilijkheden ondervinden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en zich als gevolg hiervan niet goed in hun vel voelen. Daarnaast ondersteunen wij ook (pleeg)ouders en gezinnen in de moeilijkheden waar zij op botsen in relatie met hun kind.

 

 

DOELSTELLING

 

Er wordt steeds meer verwacht van kinderen en jongeren. Onze snel evoluerende individualistische en prestatiegerichte maatschappij legt veel druk op hen. Dit maakt dat steeds meer kinderen en jongeren vaker de weg kwijt zijn of vastlopen in donkere en uitzichtloze straatjes. Vanuit een wetenschappelijk onderbouwd kader exploderen wij samen met de kinderen en jongeren hoe zij opnieuw een pad kunnen bewandelen waarop ze zich gelukkiger en veiliger voelen.

 

 

WERKWIJZE

 

Na de aanmelding via telefoon of e-mail, zal er een intakegesprek plaatsvinden. Tijdens dit intakegesprek wordt de hulpvraag verkend en wordt ingegaan op jullie verwachtingen en wensen. Naast het bespreken van de zorgen en mogelijkheden, gaan we eveneens in op de sterktes van het kind/de jongere en van het gezin. Ook wordt de eventuele hulpverleningsgeschiedenis geëxploreerd en worden de  verschillende ontwikkelingsdomeinen verkend. Indien de kinderen jonger zijn dan 16 jaar, is het niet verplicht dat ze tijdens de intake aanwezig zijn.

 

Wanneer de hulpvraag duidelijk is, zal bepaald worden welke onderzoeken of diagnostische testen nodig zijn om de problematiek in kaart te brengen. Bij De kubus Merchtem voeren wij zowel neuropsychologisch onderzoek uit (intelligentie, aandacht en concentratie, leerstoornissen) als onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen (o.a. ADHD).

 

Om een gefundeerde uitspraak te doen, maken wij eveneens gebruik van belevingsonderzoek.

 

 • Waar is het kind/de jongere mee bezig.
 • Wat leeft er?
 • Hoe gaat het kind/de jongere om met emotionele gebeurtenissen?
 • Hoe gaat het kind/de jongere in relatie met anderen?

 

Klasobservaties gebeuren steeds in overleg én met toestemming van de ouders.

 

Als duidelijk is waar het kind of de jongere nood aan heeft en welke zaken veranderd kunnen worden, wordt opnieuw samen gezeten om het verdere traject te bespreken. Afhankelijk van het resultaat en de klachten, wordt psycho-educatie geboden en/of wordt een begeleidingsplan opgesteld. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de klachten en gebeurt steeds in samenspraak met de ouders.

 

 

We bieden hulp en begeleiding bij de volgende problematieken:

Kato De Plecker

 

 • Emotionele moeilijkheden: weinig zelfvertrouwen, angstklachten, depressieve klachten ...
 • Sociale moeilijkheden
 • Rouw, verlies
 • Scheiding
 • Eetproblemen
 • Slaapmoeilijkheden
 • Studiemoeilijkheden

 

 

 

Opleiding en diploma:

 

 • Master of Science in de Klinische Psychologie aan de UGent
 • Stage in het Zeepreventorium, begeleiding van kinderen tussen 7 en 18 jaar met obesitas.

Caro De Groef

 

 • Gedragsmoeilijkheden
 • Begeleiding van het kind en/of de ouder bij (de aanvaarding van) ontwikkelingsstoornissen
 • Opvoedingsvragen
 • Rouw, verlies
 • Scheiding
 • Eetproblemen
 • Slaapmoeilijkheden
 • Studiemoeilijkheden

 

 

Opleiding en diploma:

 

 • Master of Sience in de Klinische Psychologie aan de VUB, optie opvoedings- en gezinspsychologie
 • Bachelor Orthopedagogie aan de Artesis Plantijn Hogeschool
 • Stage bij kinder- en jeugdpsychiatrie (PAika), diagnostiek en begeleiding van kinderen tussen de 6 en 12 jaar
 • Vorming 'Geweldloos Verzet' (10 u.)
 • Vorming 'De kracht van spel in de psychologische begeleidingssituaties met kinderen’

SCHOOLPSYCHOLOGIE

DOELGROEP

 

Ik help kinderen en jongeren tot en met 18 jaar met psychologische problemen die samenhangen met de schoolse context.

 

 

DOELSTELLING

 

Het doel van mijn psychologisch handelen is de psychologische ontwikkeling, het leren en de onderwijsloopbaan van kinderen en jongeren te ondersteunen en te bevorderen. Samen met het kind, de ouders en het schoolteam brengen we de specifieke onderwijsbehoeften (op cognitief, sociaal en emotioneel vlak) van het kind in kaart en stellen een haalbaar handelingsplan op.

 

 

WERKWIJZE

 

Aanmelding:

 

U kan zich telefonisch of per e-mail (zie contactgegevens) aanmelden voor een intakegesprek.

 

Intakegesprek:

 

Tijdens dit intakegesprek wordt de hulpvraag verkend. Naast het bespreken van algemene zorgen en moeilijkheden, tracht ik een duidelijk beeld te schetsen van hoe het kind/de jongere functioneert binnen zijn schoolomgeving.

 

Wanneer de hulpvraag duidelijk is, zal bepaald worden welke onderzoeken of diagnostische testen nodig zijn om de problematiek in kaart te brengen. Daarnaast kan een klas- en/of speelplaatsobservatie waardevol zijn. Ook levert een gesprek met de klasleerkracht of zorgcoördinator meestal belangrijke informatie op. Dit gebeurt steeds in overleg én met toestemming van de ouders.

 

 • als de specifieke onderwijsbehoeften van het kind/de jongere duidelijk zijn, bespreken we welke ondersteunende maatregelen het schoolteam en de ouders kunnen nemen om het kind verder te helpen.
 • indien een schoolteam ervoor open staat, stellen we samen een concreet handelingsplan op.

 

Hulp en begeleiding bij:

 

 • emotionele moeilijkheden: algemeen welbevinden in de klas en op de speelplaats
 • problemen in de schoolse ontwikkeling (dyspraxie, dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid, ...
 • begeleiding van het kind en/of ouders bij de aanvaarding van een leerstoornis
 • moeilijkheden met leren leren
 • moeilijkheden met studieplanning

 

Opleiding en diploma:

 

 • Master in de Psychologie aan de KULeuven, specialisatie schoolpsychologie
 • Stage bij het VCLB Leuven, begeleiden van kinderen, ouders en schoolteams op vlak van leren en studeren, schoolloopbaanbegeleiding en psychisch en sociaal functioneren
 • Projectmatig wetenschappelijk onderzoek aan ESHAL naar de kenmerken van kwaliteitsvol onderwijs
 • Sinds 2005 deeltijds werkzaam als zorgcoördinator binnen een basisschool
 • Vormingen rond geweldloze communicatie en omgaan met probleemgedrag op school
 • Vierjarige Exentra-opleiding rond het omgaan met hoogbegaafde kinderen op school

 

 

TARIEVEN - MUTUALITEIT

De Kubus Merchtem

 

Mieregemstraat 30-32 bus 12

1785 Merchtem


info@dekubusmerchtem.be


© Copyright De Kubus Merchtem