Pediatrie UZ Brussel

Van maandag tot vrijdag

Prof. em. Anne Malfroot

 

Pediater UZ Brussel

 

Maandag, op afspraak


+32 468 49 18 74

Dr. Johan Marchand

 

Pediater UZ Brussel

 

Vrijdag, op afspraak

+32 470 20 85 09

PEDIATRIE

DOELGROEP

 

Pediaters of kinderartsen behandelen kinderen van 0 tot 16 jaar, in een kindvriendelijke omgeving, aangepast aan de specifieke behoeften en de leeftijd van een kind. Het medische probleem waarvoor geraadpleegd wordt kan zeer variërend zijn, vandaar omschrijving 'algemene' pediatrie. Hierbij kan het probleem plots zijn ontstaan (koorts), of reeds een tijd aanwezig zijn (hoesten, buikpijn, huiduitslag …). Aanslepende problemen kunnen zo nodig opgevolgd worden.

 

Vaccinaties vormen een belangrijk onderdeel in de gezondheidszorg voor gezonde en zieke kinderen en zijn beschikbaar op de raadpleging.

 

Longproblemen en hoesten zijn veel voorkomende klachten bij kinderen. Dr Anne Malfroot is naast algemeen pediater bijkomend gespecialiseerd in aandoeningen van de luchtwegen en de longen bij kinderen.

 

 

DOELSTELLING

 

Naast het specifieke medische probleem is er steeds aandacht voor de groei en de ontwikkeling van het kind. In onze benadering van de integrale verzorging van kinderen staat het kind steeds centraal.

 

De Kubus Merchtem en het KidZ Health Castle Universitair Ziekenhuis Brussel werken samen binnen een multidisciplinaire setting met als doel op die manier de beste zorg te kunnen verlenen aan de patiënten. Dit houdt ook in dat de patiënten gegevens in het UZ Brussel elektronisch patiënten dossier worden geregistreerd.

 

Meer informatie over KidZ Health Castle UZ Brussel vindt u op:

 

https://www.uzbrussel.be/web/guest/kidz-health-castle

 

 

WERKWIJZE

 

Afspraak maken bij pediater De Kubus Merchtem. Een afspraak maken bij de pediater kan zowel telefonisch, +32 2 477 60 61, als per mail: apt_KZ@uzbrussel.be.

 

Deze afspraken worden via het UZ Brussel gemaakt.

 

 

TARIEVEN - MUTUALITEIT

 

Het tarief bedraagt: € 42,10, waarvan € 12 na tussenkomst mutualiteit. Het UZ Brussel factuur van de consultatie zal u per post bezorgd worden.

De Kubus Merchtem

 

Mieregemstraat 30-32 bus 12

1785 Merchtem


info@dekubusmerchtem.be


© Copyright De Kubus Merchtem