Logopedie

Ben jij de logopedist(e) die wij zoeken?


"Na enkele jaren met veel enthousiasme gewerkt te hebben als zelfstandige logopediste, heb ik na lang wikken en wegen besloten een andere weg in te slaan en  definitief afscheid te nemen van de logopedie.


Graag dank ik mijn collega's en cliënteel voor het vertrouwen en de fijne samenwerking.

Verder wens ik al de lieve kindjes nog veel succes toe in hun verdere ondersteuning!"


Groetjes


Charlotte

xxx

LOGOPEDIE

DOELGROEP

 

In de praktijk kunnen zowel kinderen als (jong)volwassenen tot 18 jaar terecht voor logopedisch onderzoek, advies en behandeling.

 

 

DOELSTELLING

 

U kan bij ons terecht voor diagnostiek en behandeling van volgende moeilijkheden/stoornissen:

 

  • Spraakstoornissen (articulatiemoeilijkheden)
  • Taalstoornissen
  • Leerstoornissen
  • Stemstoornissen
  • Myofunctionele stoornissen: afwijkende mondgewoonten (certificaat basiscursus 'Logopedie en tandheelkunde' gevolgd door Peter Helderop)
  • Neurogene spraak- en taalstoornissen

 

 

WERKWIJZE

 

Aanmelding:

 

U kan zich telefonisch of per mail aanmelden voor een logopedisch intakegesprek/onderzoek.

 

Alvorens het logopedisch intakegesprek/onderzoek kan plaatsvinden, dient u te beschikken over een voorschrift  voor een logopedisch bilan (dit kan opgesteld worden door een huisarts of geneesheer-specialist o.a. pediater, N.K.O.-arts).

 

 

Intakegesprek/onderzoek:

 

Tijdens dit gesprek maken we kennis en brengen we de moeilijkheden in kaart aan de hand van enkele testjes. Breng hiervoor alle informatie (eventuele verslagen, rapporten, ...) die u ter beschikking heeft mee. We bespreken eveneens de administratieve kant van een logopedische behandeling (mogelijkheden tot terugbetaling, facturatie, verslaggeving, samenwerking met scholen en dergelijke). Daarnaast worden ook de testresultaten reeds besproken. Nadien wordt een logopedisch verslag opgemaakt.

 

Logopedische behandeling:

 

Wanneer na het intakegesprek beslist wordt om een logopedische therapie op te starten, dient er opnieuw een voorschrift opgemaakt te worden voor een logopedische behandeling (dit moet opgesteld worden door een geneesheer-specialist o.a. pediater, N.K.O.-arts).

 

Een therapiesessie duurt, afhankelijk van de leeftijd en de moeilijkheden, 30 of 60 minuten. Meestal starten we met een frequentie van 1- of 2 maal/week 30 minuten of 1 maal/week 60 minuten.

 

Na elke therapiesessie wordt kort besproken wat werd ingeoefend. Indien u een uitgebreider gesprek wenst, kan dit uiteraard steeds, we maken hiervoor dan samen een afspraak. Indien gewenst, is er ook overleg mogelijk met andere instanties (school, CLB, ...).

 

Bij verlenging of afronding van de logopedische therapie vindt er meestal een nieuwe testing plaats, dit om de evolutie in kaart te brengen.

 

De therapieën gaan door in de praktijk en/of op school (bij de kleuters en lagere schoolkinderen, indien er toestemming is van school). Bij ouderen kan er eventueel ook therapie aan huis gegeven worden.

 

 

TARIEVEN

 

Ik ben toegetreden tot de nationale overeenkomst tussen logopedisten en verzekeringsinstellingen, dit betekent dat ik de tarieven hanteer die bepaald worden door het RIZIV.

 

 

OPMERKINGEN

 

WIGW: weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen.

 

In sommige gevallen is er geen tegemoetkoming mogelijk binnen de verplichte verzekering, vaak komt de aanvullende verzekering dan wel gedeeltelijk tegemoet in de kosten. Deze tegemoetkomingen zijn afhankelijk van de mutualiteit, voor meer informatie neem je best contact op met je mutualiteit.

 

Indien een therapiesessie niet kan doorgaan, moet dit minstens 24 uur op voorhand verwittigd worden. Zo niet, bestaat de mogelijkheid dat de sessie wordt aangerekend.

 


De Kubus Merchtem

 

Mieregemstraat 30-32 bus 12

1785 Merchtem


info@dekubusmerchtem.be


© Copyright De Kubus Merchtem