Kinder- en Jeugdpsychiatrie

KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE

Dr. Marie Claes

 

Kinder- en Jeugdpsychiater

 

Op afspraak

 

van maandag tot vrijdag

 

marie.claes@dekubusmerchtem.be

 

+32 460 94 28 06

Tijdelijke patiëntenstop.

DOELGROEP

 

Kinderen, jongeren en hun gezin kunnen bij dr. Claes terecht wanneer er zorgen zijn rond de ontwikkeling en het gedrag van het kind of de jongere. We richten ons op kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en op hun gezin.

 

 

DOELSTELLING

 

Bij ‘De Kubus Merchtem’ bieden we een ambulante, kinder- en jeugdpsychiatrische hulp aan gezinnen met opgroeiende kinderen en jongeren. We werken vanuit een multidisciplinair kader. Dit houdt in dat we op een objectieve en zo breed mogelijke manier proberen te kijken naar de vragen die zich aanbieden.

 

 

WERKWIJZE

 

  • diagnostiek en begeleiding van ontwikkelingsstoornissen (autismespectrumstoornis, ADHD, leerstoornissen, …)

  • diagnostiek en begeleiding van emotionele en kinder- en jeugdpsychiatrische kwesties (gedragsstoornissen, stemmingsstoornissen zoals depressie of angststoornissen, dwang- en ticstoornissen, slaapstoornissen, …)

  • medicamenteuze opvolging van kinder- en jeugdpsychiatrische ziektebeelden.

 

 

TARIEVEN (klik)

 

Dr. Claes is geconventioneerd en hanteert de RIZIV-tarieven. Er is bijgevolg terugbetaling voorzien via het RIZIV.


Gelieve er rekening mee te houden dat het gehele bedrag dadelijk na de consultatie betaald dient te worden. Dit kan cash of via bancontact.


Bij de eerste raadpleging is het belangrijk dat u een VERWIJSBRIEF VAN EEN ARTS (uw huisarts, uw kinderarts, ...) meeneemt. Ook verslagen van eerder gedane onderzoeken brengt u best mee.

 

 

AFSPRAKEN

 

U kunt dr. Claes telefonisch bereiken iedere donderdag tussen 12u en 13u op het telefoonnummer

+32 460 94 28 06. Indien deze regeling verandert, zal dit ingesproken worden op het antwoordapparaat.

Het maken van een eerste afspraak gebeurt steeds telefonisch.

 

Indien een afspraak door omstandigheden niet kan doorgaan, gelieve dan zo snel als mogelijk (minimum één dag op voorhand) te verwittigen via email (marie.claes@dekubusmerchtem.be) of

telefoon (+32 460 94 28 06). Zo kunnen andere mensen die op de wachtlijst staan, ook geholpen worden.

 

 

OPMERKINGEN

 

Gezien wij een zo goed mogelijke samenwerking centraal stellen, zien wij het beheersen van de Nederlandse taal als een noodzaak om tot een goede en open communicatie te kunnen komen.


Onze dienst situeert zich binnen de vrijwillige hulpverlening. Hierbij vinden we het in onze werking heel belangrijk dat beide ouders zelf mee achter de aanmelding staan.


Binnen onze ambulante context doen we geen crisisinterventie. Dat maakt dat we gezinnen met een urgente nood aan (intensieve) ondersteuning doorverwijzen naar hulpverlenende instanties die hierop toegespitst zijn.


Indien een afspraak door omstandigheden niet kan doorgaan, gelieve dan zo snel als mogelijk (minimum één dag op voorhand) te verwittigen via email (marie.claes@dekubusmerchtem.be) of telefoon

+32 460 94 28 06.

 

Dr. Claes stuurt geen medicatievoorschriften of enige attesten per post.