Ademhalings- & Psychomotorische kinesitherapie

Laura van Weijnen

 

Ademhalingskinesitherapeut


Op afspraak

 

van maandag tot zaterdag

 

laura@dekubusmerchtem.be

 

+32 468 01 14 16

Judith Vrydag

 

Psychomotorisch kinesitherapeut

Motorische testing

Ademhalingskinesitherapeut


Op afspraak

 

judith@dekubusmerchtem.be

 

+32 477 16 86 16

ADEMHALINGSKINESITHERAPIEDOELGROEP


Kinderen en jongvolwassen tot 18 jaar al dan niet met acute of chronische longaandoeningen.


De ademhalingskinesitherapie zal een bevorderlijke en ondersteunende functie hebben in de genezing van de respiratoire aandoening met behulp van de nodige medicatie.


Respiratoire aandoeningen:


 • RSV (Respiratoir syncytial virus)
 • Bronchiolitis
 • Longontstekingen
 • MucoviscidoseDOELSTELLING


In het verleden werd gebruik gemaakt van tapotage of klopmassage, dit is een verouderde techniek die vervangen is door het gebruik van IPV (Intrapulmonale percussieventilatie) al dan niet in combinatie met autogene drainage.


De toegediende druk en trillingen zorgen voor het beter loskomen van de verklevingen en verhogen de ventilatie met als doel de obstructie te verplaatsen en te verwijderen.


Hoewel de ademhaling een autonoom mechanisme is, kunnen we onze ademhaling toch bewust controleren en maken we hiervan gebruik tijdens de autogene drainage.


Naast de IPV en de autogene drainage worden ook hulpmiddelen gebruikt zoals fixatiebanden, pep,

flutter, …WERKWIJZE


Aanmelding:


U kan zich telefonisch aanmelden. U dient te beschikken over een voorschrift voor een kinesitherapeutische verstrekking.Behandeling:


Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken. Naast het gebruik van Intrapulmonale percussieventilatie (IPV), zal ook gebruik gemaakt worden van autogene drainage en hulpmiddelen (pep, flutter, ...).


Bij IPV wordt een mondstuk of maskertje t.h.v. de mond van het kind gebracht. Er worden aan bepaalde frequenties positieve drukken worden aan de patiënt toegediend, waardoor de slijmen gemobiliseerd worden.


Bij jonge kinderen die onrustig zijn bij de behandeling kan bouncing een hulp bieden. Door kleine op en neer bewegingen op een bouncing bal komen de meeste kinderen tot rust en laten ze de therapie gemakkelijker toe.


Neusspoelen zal bij oudere kinderen, die hun neus zelfstandig kunnen spoelen, voor de behandeling gebeuren met behulp van een neuskannetje. Bij een baby en hele kleine kinderen zal de neus na behandeling worden gespoeld met behulp van een neusflesje.Belangrijk:


Aerosoltherapie dient voor de ademhalingskinesitherapie te worden toegediend. De werking van de aerosol zal de behandeling enkel ten goede komen.


Uitzondering: het toedienen van antibiotica via een vernevelaar, dient best na de behandeling te worden toegediend. Dit resulteert in een betere afzetting in de luchtwegen.WAT BIEDEN WIJ U NOG AAN


het aanleren aan ouders en kinderen hoe ze op een correcte manier kunnen neusspoelen;

het aanleren om op een correcte manier een puffer te gebruiken;

het geven van tips bij de aerosol therapie.TARIEVEN


Ik ben geconventioneerd en werk volgens de vooropgestelde tarieven van het RIZIV.


Heeft u kind al kinesitherapie gekregen dit jaar? JA --> breng je kinesitherapeut op de hoogte.

PSYCHOMOTORISCHE KINESITHERAPIE

DOELGROEP


Zowel kinderen als jongvolwassenen tot 18 jaar kunnen in de praktijk terecht voor psychomotorische therapie:


  • Fijne motoriek
  • Grove motoriek
  • Schrijfmotoriek
  • Visuele en ruimtelijke vaardigheden
  • Lateralisatie
  • Lichaamsschema
  • Plagiocephalie - congenitale torticollis
  • Opsporen ontwikkelingsstoornissen - motorische testings: motorische, visuo-motorische en schrijfproblematiek in kader van ADHD, DCD, autisme...DOELSTELLING


Psychomotoriek omvat het denken en het doen van allerlei handelingen en bewegingen. Centraal staan drie aspecten: cognitie (het verwerken van informatie), motoriek (het functioneren van het bewegingsapparaat) en emotie. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en staan bovendien in relatie tot de psychosociale context van het kind. Problemen van de motoriek kunnen dus bijgevolg ook een invloed geven op alle andere aspecten. 


Door middel van beweging en het oefenen van vaardigheden wordt getracht elk van deze aspecten verder te beïnvloeden en verder te ontwikkelen. Binnen de therapie zal voornamelijk bewegen en motoriek als aangrijpingspunt gebruikt worden om zo ook andere aspecten verder te ontplooien. WERKWIJZE


Aanmelding gebeurt telefonisch of via e-mail. U dient te beschikken over een voorschrift voor kinesitherapie. 


Na aanmelding wordt de hulpvraag verduidelijkt en een kinesitherapeutisch onderzoek uitgevoerd. Op basis hiervan worden daarna doelen voor de therapie opgesteld, hier gaan we samen mee aan de slag. 


De behandeling bestaat uit het aanleren en inoefenen van vaardigheden en motorische taken. Dit doen we steeds op een uitdagende en speelse manier. 


Na elke sessie wordt kort besproken wat ingeoefend werd en waar we nog verder aan werken. TARIEVEN


Als geconventioneerde therapeut werk ik aan vooropgestelde RIZIV tarieven.

De Kubus Merchtem

 

Mieregemstraat 30-32 bus 12

1785 Merchtem


info@dekubusmerchtem.be


© Copyright De Kubus Merchtem